Kompetenciáink

Mindenki a kompetenciáról, a kompetencia alapú oktatásról beszél az iskolákban, de mi szülők nem biztos, hogy tisztában vagyunk ennek a szónak a fogalmával. Így a következőkben néhány gondolatban összefoglalom, hogy mi is az a kompetencia és miért van meghatározó jelentősége életünkben. 


Kompetenciáink az ismereteink, a képességeink, az attitűdjeink transzferábilis többfunkciós egysége. Ezzel mindenkinek rendelkeznie kell ahhoz, hogy személyiségét fejleszthesse és kiteljesíthesse. Ezzel a célunk, hogy képesek legyünk szocializálódni, beilleszkedni, a társadalomba és később a munka világába.

A kompetencia alapú fejlesztés középpontjában a gyermek áll: a pedagógus tisztában van a gyermek fejlődésének és tanulásának sajátosságaivalKompetenciáink fejlesztésének a célja:   Az egyéni igényekre és fejlődési feltételekre tekintettel elősegíteni a tanuló értelmi, érzelmi, testi , szociális és erkölcsi fejlődését.


Fejlesztéseim

A kompetencia alapú fejlesztéseim során összekapcsolom az új tudást a régi elemekkel gyakorlatorientált feladatokra építve, mialatt figyelek az életkori sajátosságokra és Nat által állított követelményrendszerre. Ezáltal is készülünk a Velünk szemben állított elvárásoknak való megfelelésre és az élet által létrehozott kisebb - nagyobb akadályok leküzdésére. 


Tanulási viselkedést befolyásoló tényezők:

  • Teljesítménymotiváció (sikerorientáció, kudarckerülés, igényszint)
  • Kompetenciakésztetés
  • Szükségletek
 
Célom továbbá az elméleti tanítás mellett, hogy a tanulást befolyásoló tényezőkön az élet által elvárt irányba alakítsak.

És hogyan?

  • Szemléletváltással: kudarcélmények pozitív élménybe való átfordításával
  • Új reagálási módok megtanulásával, pl. sikertelenéget hogyan tudjuk aktív hiszti és szomorúság nélkül tudomásul venni, majd hogyan tudunk felállni és hogyan vagyunk képesek újból kezdeni
  • Elfogadás nyelvét megismerni, majd használni
  • A problémás viselkedési helyzeteket elemezni, így a problémamegoldási képességünket is fejlesztjük
  • Szabálykövetésünk fejlesztésével, meg kell értenünk a szabályok betartásának jelentőségét az életünkben
  • Segítőbeszélgetést folytatva az érintettekkel ( gyermek, szülők)