Tanítás 

Már kisgyermekkoromban vártam, hogy az óvoda kereteit elhagyva beléphessek az iskola kapuján és megtapasztalhassam milyen kisiskolásnak lenni, a padban ülni és hallgatni a tanító néni szavait, hogy tanulhassak és ha majd egyszer felnövök, azt a tudást, amit megszereztem képes legyek átadni másoknak.


Ha megkérdezném Önt:  Hogy hívták a tanítóját, aki megtanította írni és olvasni? Biztos vagyok abban, hogy a választ tudni fogja..... 

Hogy miért? Mert erre a névre Mindenki emlékszik. Pont ezen elgondolásokból kiindulva jutottam arra a következtetésre, hogy a sikeres emberi életpálya a munka világában tulajdonképpen itt kezdődik, az iskolás évek első lépcsőinél. Itt dől el minden.Ha itt valamit jól vagy rosszul indítunk el, az egész életünkre nézve meghatározó lesz. Ezért nem mindegy, hogy az esetleges kudarcokat milyen módszerekkel, eszközökkel orvosoljuk,  hiszen az ember mindent, de valóban mindent képes megtanulni, elsajátítani csak az nem mindegy, hogy  milyen lelki állapotban, milyen viszonyulással és mennyi idő alatt.


Így Pestalozzira hivatkozva a tanításom célja, hogy az egyénben rejlő képességeket a felszínre hozzam és megmutassam, hogy természetes fejlesztéssel, hittel, önbizalommal és önismerettel valamint kitartással, a most még nehéznek tűnő akadályt is játszva le lehet győzniEz számunkra azt jelenti, hogy a képességeink megfelelő használatával sikerül eljutni olyan értelmi, érzelmi állapotra, ami a tanulásban a siker élményének megélését nyújta.

A következő tantárgyaknál ajánlom fel támogatásomat:

  • Magyar nyelv és irodalom  ( olvasás, szövegértés, írás, helyesírás)                                                                         
  • Matematika
  • Környezetismeret
  • Ének-zene
  • Angol ( gyerekeknek)
  • Általános angol